Hedendaags

Als leerkracht leg ik vooral de focus op het lichaamsbewustzijn. Leerlingen moeten onder begeleiding hun lichaam kunnen verkennen en kunnen verstaan. Dit is dan ook de basis van waaruit we samen vertrekken om hedendaagse dans te onderzoeken. Creativiteit is ook één van de leiddraden in mijn lessen. Leerlingen worden gestimuleerd om zelf na te denken over de basisprincipes van de hedendaagse dans. Zoals het gebruik maken van gewicht, momentum …
We proberen hedendaagse dans ook in zijn geheel te bekijken. Dit door onder anderen de artistieke wereld te betrekken in de lessen.
We bekijken wat er allemaal circuleert in hedendaagse dans. Gaan kijken naar voorstellingen, bespreken die …etc. Leerlingen mogen komen met suggesties en vragen. Zo bouwen we samen een gezamenlijke leerproces op en is er een wisselwerking tussen de leerlingen en de leerkracht. Al dit gezegd zijnde mogen we natuurlijk niet vergeten dat we komen om te dansen. Dus gedanst zal er worden.